Research, Development and Innovation

OSATAAN! Osaamisen arviointi työssä työpaikkojen ja ammattikorkeakoulujen yhteistoimintana

Sunday 01. January 2012 - Friday 30. May 2014

Hankkeen tavoitteena on kehittää kullekin ammattikorkeakoulujen toimialalle ja kuhunkin arvioinnin vaiheeseen soveltuvia osaamisen mittareita, kehittää ammattikorkeakouluopintoihin kuuluvan harjoittelun käytäntöjä sekä edistää ammattikorkeakoulutuksen urasuuntautunutta mallia.

Organisation: Päätoteuttaja: HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu Osatoteuttajat: Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Vaasan ammattikorkeakoulu, Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu, Rovaniemen ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia
Funding: Euroopan sosiaalirahasto
Overall Budget: 622 772 €

Contact Information:

Projektipäällikkö: Hannu Kotila (HAAGA-HELIA) hannu.kotila@haaga-helia.fi

Taina Huusko (VAMK) taina.huusko@vamk.fi, p. 020 766 3474

Categories: education

sosiaalirahastologo.jpg vipuvoimaaEUlogo.jpg ELY-logo.JPG Osataan-logo.JPG

Back to the archive.