Research, Development and Innovation

Opinpolku

Friday 01. August 2008 - Saturday 31. December 2011

Vaasan alueen elinkeinoelämän voimakas kasvu on aiheuttanut työntekijäpulaa. Koulutuspalveluiden oikea kohdentaminen, resurssien tehokas käyttö sekä ohjaustoiminnan riittävä määrä ja laatu ovat alueellisia menestystekijöitä. Kaksikielinen alueemme asettaa lisävaatimuksia palveluille

Tavoitteena on luoda verkosto ja toimintamalli, joka tuottaa koulutukseen liittyvää laadukasta ja asiakaslähtöistä ohjauspalvelua alueen väestölle ja elinkeinoelämälle ilman rajoittavia kielinäkökulmia tai oppilaitosrajoja.

Projektin tuloksena:

  • Syntyy aikuiskoulutuksen alueellinen verkosto, joka tuottaa koulutusta koskevaa ohjausta sekä tuki-, tieto- ja neuvontapalveluita alueen väestölle sekä elinkeinoelämälle
  • Selvityksiä mm. opiskelun esteistä sekä ohjauspalveluille kohdistuvista tarpeista Vaasan alueella
  • Verkosto tarjoaa myös kollegiaalista vertaistukea ja yhteistyötä kaikille alueen opinto-ohjaajille ja ohjausalan ammattilaisille
  • Verkosto varmistaa, että aikuiskoulutusta koskeva tieto on ajantasalla olevaa, laadukasta ja helposti käyttäjien saatavilla
Organisation: Vaasan aikuiskoulutuskeskus (koordinaattori), Vaasan ammattikorkeakoulu, Vaasan ammattiopisto, YA! Yrkesakademin i Österbotten, Yrkeshögskolan Novia, Vaasa Opisto, Vaasan lyseon lukion aikuislinja, Korsholms vuxeninstitut
Funding: Euroopan sosiaalirahasto (ESR), Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Overall Budget: 300 000 eur

Contact Information:

opetusjohtaja Raijaliisa Laakkonen, +358 207 663 363

Categories: education

sosiaali.jpg vipuvoimaa.bmp

Back to the archive.