Research, Development and Innovation

Open IT-Lab

Wednesday 01. September 2004 - Wednesday 31. October 2007

Målet på lång sikt är att skapa ett kunskapscentrum kring programutveckling och öppna IT-lösningar för att stödja företagsverksamheten inom regionen. Projektets kortsiktiga mål är att skapa infrastrukturen för ett öppet IT-laboratorium och skapa en miljö för att i samarbete med traktens företagare testa och utvärdera olika typer av program- och systemlösningar.

Organisation: Vasa yrkeshögskola (koordinator).
Funding: ERUF; Österbottens förbund.
Overall Budget: 116 981 eur.

Contact Information:

Projektledare Kimmo Paulaharju, tfn. 0207 663 526, e-post: kimmo.paulaharju@puv.fi

Categories: information technology

Back to the archive.