Research, Development and Innovation

Open Conference on Open Source Software 1 (OCOSS 1)

Monday 01. January - Monday 31. December 2007

Projektet ska utveckla ett öppet källkodsbaserat system för videokonferenser. Detta sker i två delar. Del 1 startar i februari 2007 och tar fasta på ett grundligt förarbete och utarbetar en metod för testning av användbarhet i program med öppen källkod. OCOSS tar fram ett utvärderingsverktyg, med vilket man kan rangordna de OS-program som finns, enligt de behov man har. Särskilt intressanta är de program som kan ge ett förmånligt och välfungerande videokonferenssystem för den offentliga sektorn men även för den privata sektorn.

Organisation: Vasa yrkeshögskola, Umeå Universitet.
Funding: Interreg IIIA.
Overall Budget: 1 580 000 SEK, EU-finansiering 790 000 SEK

Contact Information:

Projektledare Rainer Lytz, tel +358 207 663 371, e-post rainer.lytz@puv.fi

Categories: information technology

Back to the archive.