Research, Development and Innovation

Obemannade byabutiker, Miehittämätön kyläkauppa

Tuesday 01. January 2008 - Thursday 31. December 2009

Miehittämätön kyläkauppa -hankkeen tarkoituksena on turvata ja parantaa palvelutasoa maaseudulla pidentämällä pienten kyläkauppojen aukioloaikoja lain sallimissa rajoissa. Projektin tavoitteena on kehittää avoimeen lähdekoodiin perustuva ohjelmapaketti sekä uudenlainen toimintakonsepti kyläkaupoille. Kehitettävässä toimintamallissa kyläkaupat voisivat olla avoinna asiakkailleen iltaisin ja viikonloppuisin silloinkin, kun ei kauppa olisi muuten avoinna.

Hankkeella pyritään pidennetyn ilta- ja sunnuntaiaukiolon ja henkilöstökustannusten vähentämisen ohella myös minimoimaan kyläkauppojen ohjelmistokustannuksia, mikä on mahdollista hankkeessa toteutettavien kyläkauppojen käyttöön tarkoitettujen ohjelmien ollessa avoimeen koodiin perustuvia ja maksuttomia.

Hanke toteutetaan kolmessa eri vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa tuotetaan kyläkauppoihin valvontakamerajärjestelmä. Toisessa vaiheessa kyläkauppojen kanta-asiakkailla on mahdollista tehdä tiliostoksia itsepalveluperiaatteella myös kun kauppa on suljettuna. Kolmannessa ja viimeisessä vaiheessa miehittämättömän kyläkaupan olisi tarkoitus toimia tiliasiakkaiden lisäksi myös pankkikortilla maksettaessa. Hankkeessa siis tarjotaan kyläkauppiaille kokonaisuutta, joka parantaa syrjäseutujen kyläkauppiaiden toimintaedellytyksiä ja säästää kustannuksia.

Organisation: Vaasan ammattikorkeakoulu.
Funding: Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto (Leader). Pohjanmaan kauppakamari ja vaasalainen Open Source Partners Oy (OSP Oy).
Overall Budget: 117 000 eur

Contact Information:

Projektikoordinaattori Henrik Niemelä, puh +358 40 011 3896, s-posti henrik.niemela@puv.fi

Categories: information technology

Back to the archive.