Research, Development and Innovation

MoRo - Modernin robotiikan koulutusyhteistyöhanke

Friday 01. April 2016 - Sunday 31. December 2017

MoRo – Modernin robotiikan koulutusyhteistyöhanke on Vaasan, Tampereen ja Turun ammattikorkeakoulujen yhteishanke. Hankkeen tavoitteena on nostaa nykyaikaisen robotiikan osaamistasoa kouluissa ja yrityksissä sekä madaltaa kynnystä uuden robottiteknologian käyttöönottoon. Tavoitteena on myös lisätä oppilaitoksien välistä yhteistyötä sekä osaamisen jakamista ja kehittämistä yhdessä työelämän kanssa. Yhdessä tekemisen ja jakamisen kulttuuri on avainasemassa uusien tekniikoiden omaksumisessa ja käyttöönotossa ja mahdollistaa samalla monipuolisemmat sisällöt kursseihin.

Hankkeen ajaksi on hankittu uudentyyppinen yhteistyörobotti ABB YuMi. Sen avulla tullaan tekemään erilaisia pilotteja alueiden yrityksissä. Robottia käytetään myös opetuksen tukena simuloinnissa ja etäkäyttöharjoituksissa. Lisäksi järjestetään seminaareja ja tuotetaan verkko-oppimisympäristöön avointa materiaalia. Myöhemmin yritykset voivat hyödyntää oppimisympäristöä ja hankittua osaamista modernin robotiikan testausympäristönä ja henkilöstön koulutuksessa.

Hankkeen verkkosivut löytyvät osoitteesta www.morohanke.fi

Organisation: Hanke on Vaasan, Tampereen ja Turun ammattikorkeakoulujen yhteishanke.
Funding: Hanke on EAKR-hanke ja sen päärahoittaja on Pohjanmaan liitto. Mukana on myös useampi pohjalaisyritys.
Overall Budget: Hankkeen kokonaisbudjetti on 161 636 €.

Contact Information:

Hankkeen projektipäällikkö on Mika Billing.

puh. 0207 663 312

s-posti: etunimi.sukunimi@vamk.fi

 

 

Categories: simulation

vamk turkuamk tamk pohjanmaan liitto eu-lippu vipuvoimaa

Back to the archive.