Research, Development and Innovation

Medvind

Monday 01. November 2010 - Monday 31. December 2012

Målsättningen med projektet är att kartlägga och utveckla förutsättningarna för att gynnsamt etablera vindkraft i regionen genom att objektivt kartlägga de rådande synpunkterna som allmänheten har samt genom att öka kunskapsspridningen.

Vasa yrkeshögskola ansvarar för en utredning av möjligheter till olika former av affärsmodeller för vindkraft. Utredningar görs av de existerande erfarenheterna som finns i Österbotten samt de företagsmodeller för vindkraft som i Sverige och Danmark visat sig fungerande. Målsättningen med dessa är att utveckla en verksamhetsplan där vindkraftsbolagens planerade vindkraftsparker skulle kunna innehålla ett par vindkraftverk som lokalbefolkningen äger i någon form vilket skulle vara ett sätt för att få lokalt stöd och regional nytta av vindkraften. På samma gång skulle även regionen ha lättare ta till sig vindkraften på ett allmänt plan samt för att knyta till sig intresserade parter. Baserat på de erfarenheter som erhålls i projektet så skapas en enkel förordning för bildande av nya affärsmodeller i Finland och alla resultat av forskningsprojektet kommer att vara tillgängliga för allmänheten och presenteras bl.a. på webbportalen. Målsättningen är att ta del av de erfarenheter av affärsmodeller som visat sig verkligt gynnsamma och nyttiga där även vindkraftsbolagen lyckats få lokalbefolkningens stöd för sina projekt.

Organisation: Novia (koordinaattori), Levón-instituutti
Funding: EAKR, Pohjanmaan liitto
Overall Budget: 137 872 euroa

Contact Information:

Yhteyshenkilö Vaasan ammattikorkeakoulussa:

Ossi Koskinen (ossi.koskinen@puv.fi)

Categories: business

EAKR.jpg pohjanmaan_liitto-bmp.jpg vipuvoimaaEU_rgb.jpg

Back to the archive.