Research, Development and Innovation

Matka pohjalaiseen perinteeseen, en resa genom tid och arv

Tuesday 01. October 2002 - Wednesday 30. June 2004

Hankkeen tavoitteena on kehittää verkostoinnin/yhteistyön avulla Pohjanmaan alueella pk-sektoria tukeva uusi kulttuurimatkailutuotekokonaisuus, jonka yhteisenä nimittäjänä on kulttuurihistoriallinen teema. Käytännön tavoitteena on monipuolisen, kilpailukykyisen ja kannattavan kulttuurimatkailutuotekokonaisuuden synnyttäminen, kehittäminen ja ylläpitäminen.

Organisation: Vaasan ammattikorkeakoulu (koordinaattori).
Funding: EAKR, kansallisena rahoittajana Länsi-Suomen lääninhallitus.
Overall Budget: 147 000 eur

Categories: tourism

Back to the archive.