Research, Development and Innovation

Matalaenergiarakentamisen edistäminen kerrostalotuotannossa

Saturday 01. August 2009 - Thursday 30. September 2010

Pohjanmaan YH-rakennuttajat rakennuttaa Vaasan asuntomessualueen yhteyteen Suvilahteen, Teirintie 1:een Kiinteistö Oy Vaasan Kustaanportin. Kohde tulee sisältämään neljä samanlaista kahdeksan kerroksista kerrostaloa, joista ensimmäisen rakentaminen alkaa syksyllä 2009 ja seuraavan vuonna 2010. Kaksi muuta toteutuu seuraavina vuosina rakennus vuodessa. Rakennusten suunnittelun ja toteutuksen tavoitteeksi on asetettu energiatehokkuus.

Ensimmäisen kerrostalon suunnittelun ja rakentamisen aikana tutkitaan miten tämän päivän ohjeiden mukaan saadaan mahdollisimman energiatehokas rakennus. Rakennuksesta saadut tutkimustulokset tulevat olemaan vertailutietoa tulevan passiivikerrostalon toimivuudelle jatkohankkeessa. Kyseessä on soveltavan tutkimuksen hanke, jossa seurantamittauksin selvitetään, miten kerrostalossa olosuhteet vaihtelevat rakenteen sisällä eri korkeuksissa ja ilmansuunnissa. Samoin miten huoneistokohtainen ilmanvaihtojärjestelmä toimii energiatehokkaasti kesä- ja talviaikana pitäen kuitenkin sisäilman laadun hyvänä. Seurataan kahdeksan huoneiston kokonaisenergiankulutusta sekä koko rakennuksen osto- ja primäärienergian kulutusta. Seurantatulokset antavat myös vertailutietoa teoreettisten laskentamallien antamiin tuloksiin. Laskentamallit ovat matemaattisia fysikaalisia ilmiöitä kuvaavia malleja. Lämmön ja kosteuden siirtymistä rakennekerrosten läpi kuvataan matemaattisten differentiaaliyhtälöiden avulla. Hankkeessa tullaan tarkastelemaan näiden laskentamallien ja todellisten mittausten korrelaatiota.

Organisation: Vaasan ammattikorkeakoulu, koordinaattori. Partnerit: Tampereen teknillinen yliopisto, Vaasan energiainstituutti, Pohjanmaan YH-rakennuttajat, Peab Oy, Ekolämpö Oy.
Funding: Länsi-Suomen lääninhallitus, EAKR, projektiin osallistuvat yritykset, Vaasan ammattikorkeakoulu.
Overall Budget: 66 706 eur.

Contact Information:

Yliopettaja Tapani Hahtokari, puh. 0207 663 325, s-posti tapani.hahtokari@puv.fi

Categories: other

Back to the archive.