Research, Development and Innovation

Mare Purum

Thursday 01. March 2012 - Friday 31. October 2014

Mare Purum: Kemiska, biologiska och spektroskopiska studier av strömmar i biologisk avloppsvattenrening -hankkeen tavoitteena on kehittää alueellista osaamista biologiseen jätevesipuhdistukseen liittyen ja tällä tavalla avustaa Botnia-Atlantica-alueen (tässä: Länsi-Suomi ja Itä-Ruotsi) kestävää kehitystä. Hankkeessa jätevesipuhdistuksen tuntemusta alueella nostetaan kehittämällä reaaliaikamittauksia, jotka perustuvat vibraatiospektrometriaan, ja tekemällä kokeita laboratoriomittakaavassa. Tunnusomaista toiminnalle on myös laaja analyyttinen laboratoriotyö, ja tutkittavien näytteiden ja laitosten määrä on huomattava.

Rajat ylittävä yhteistyö Botnia-Atlantica-alueella tuo hankkeen toiminnalle ja tuloksille huomattavaa lisäarvoa: Projektin läpiviennin kannalta välttämätöntä erikoisosaamista löytyy ainoastaan tekemällä yhteistyötä, projektin tulokset voidaan soveltaa Merenkurkun molemmin puolin ja projektin kautta saavutettu ympäristöhyöty vaikuttaa yhteiseen vesistöön, Itämereen. Tätä herkkää sisämerta kuormittavat alueen monet kunnalliset ja teolliset laitokset ja erityisesti alueen metsäteollisuus biologisesti puhdistetuilla jätevesillään.

Organisation: Mare Purum on yhteishanke, jota koordinoi Yrlkeshögskolan Novia. Vaasan AMK:n lisäksi muita partnereita hankkeessa ovat Teknologiakeskus KETEK Oy, Uumajan yliopisto (UmU) sekä Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).
Funding: Botnia-Atlantica-ohjelman hankkeet rahoitetaan EU-rahoituksen lisäksi kansallisella rahoituksella. Botnia-Atlantica-rahoitus tulee Ruotsista Västerbottenin lääninhallitukselta, kansallinen osarahoitus tulee maakuntienliitoilta Pohjanmaan liitto ja Region Västerbotten. Myös osatoteuttajat osallistuvat hankkeen rahoitukseen.
Overall Budget: 1 579 592 €

Contact Information:

- Pekka Stén, Vaasan AMK: +358 (0) 207 663 565, pekka.sten@vamk.fi

- John Dahlbacka, Novia: +358 (0) 44 780 5730, john.dahlbacka@novia.fi

- Åke Jåfs, KETEK: +358 (0) 40 553 6724, ake.jafs@ketek.fi

- Torgny Mossing, UmU: +46 (0) 90 786 5740, torgny.mossing@emg.umu.se

- Paul Geladi, SLU: +46 (0) 90 786 8793, paul.geladi@slu.se

Categories: environment

Vaasa amk Novia Botnia-Atlantica Pohjanmaan liitto Region Västerbotten KETEK UmU SLU

Back to the archive.