Research, Development and Innovation

Mara-Yritysklinikka

Tuesday 01. April 2003 - Tuesday 28. February 2006

Hankkeen tavoitteena on kehittää Jyväskylän ja Vaasan ammattikorkeakouluihin uusi toimintamalli (Mara-yritysklinikka), joka kartoittaa, koordinoi ja jonka avulla tuotetaan yritysten tarvitsemia koulutus- ja kehittämispalveluja juuri sellaisessa muodossa ja juuri silloin kun palvelut pystytään myös tuottamaan myöhemmin kilpailukykyisellä tavalla (PK-sektori). Hankkeen kohderyhmänä ovat matkailu-, majoitus- ja ravitsemisalan yritykset ja niiden henkilöstö.

Organisation: Jyväskylän ammattikorkeakoulu, matkailu-, ravitsemus- ja talousalan koulutusyksikkö (koordinaattori), Vaasan ammattikorkeakoulu (partneri)
Funding: ESR, kansallisena rahoittajana Länsi-Suomen lääninhallitus.
Overall Budget: 171.962 eur (Vaasan ammattikorkeakoulun osuus 1/3).

Contact Information:

Projektikoordinaattori vs. Annika Torniainen, puh. 0207 663 430, s-posti: annika.torniainen@puv.fi

Categories: tourism

Back to the archive.