Research, Development and Innovation

Kyrönmaa action

Sunday 01. January 2012 - Tuesday 31. December 2013

Kyrönmaa action! -hankkeen tavoitteena on aktivoida ja osallistaa Kyrönmaan alueen nuoria sekä täydentää alueen nuorille suunnattua toimintaa. Lisäksi tavoitteena on lisätä Kyrönmaan vetovoimaa nuorten tulevaisuuden asuin- ja työalueena, vahvistaa omaa paikallisidentiteettiä kansainvälisen yhteistyön kautta, lisätä alueen nuorten viihtyvyyttä ja hyvinvointia sekä ennaltaehkäistä sosiaali- ja terveyspalveluiden tarvetta. Tarkoitus on tavoittaa nuoret heidän omassa ympäristössään, kuten kouluissa, harrastustoiminnassa ja alueen asutuskeskittymissä. Nuorille järjestetään mm. harrasteryhmiä, kansainvälistä toimintaa ja ennaltaehkäisevän päihdetyön projekteja.

Organisation: Vaasan ammattikorkeakoulu oy
Funding: Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto
Overall Budget: 115 800 €

Contact Information:

Projektipäällikkö

Kati Långsjö

kati.langsjo@vamk.fi, p. 020 766 3507

Categories: health care and social services

maatalousrahaston logo.jpg Logo_Leader_RGB_.jpg yhyres.png

Back to the archive.