Research, Development and Innovation

Kvarken Global Business KGB

Tuesday 01. July 2008 - Saturday 31. December 2011

Kansainvälisen KGB-hankkeen päätavoitteena on myötävaikuttaa Merenkurkun alueen suomalaisten ja ruotsalaisten pk-yritysten kehittymiseen ja globaalin kilpailukyvyn paranemiseen sekä säilyttämiseen. Hankkeen myötä rajat ylittävän yritysyhteistyön edellytykset parantuvat ja tavoitteena onkin erilaisten toimenpiteiden myötä saada aikaan yhteisiä pk-yrityksiä tukevia toimintamalleja. Merenkurkun alueen tärkeimpien yritystoimintaa tukevien organisaatioiden yhteistyömahdollisuudet paranevat KGB-hankkeen yhteistyöverkostojen kautta.

Hanke sisältää kuusi pk-yrityksille tarjottavaa toimintamuotoa, jotka on jaettu pää- ja tukitoimiin. Hankealueen pk-yrityksiä tuetaan muodostamalla yrityksille kaksi- ja kolmevuotiset hankinta- ja vientirenkaat, joista hankintarenkaat auttavat siihen osallistuvia pk-yrityksiä hankintahintojen alenemisella yhteishankinnoin ja vientirenkaat puolestaan vähentävät yksittäisen yrityksen riskiä ja toisaalta useamman yrityksen yhteenliittymä voi tarjota potentiaalisille ostajille paremman tuotevalikoiman. Lisäksi hanke pyrkii lisäämään Lean Production -käsitteen tunnettuutta ja tarjoaa yrityksille tukea käsitteen tarkoittaman tuotantotavan käyttöönotossa ja järjestää yrityksille loppuseminaarin aiheesta.

KGB:n asiantuntijaverkoston kautta yrityksille tarjotaan apua tuotteiden teolliseen muotoiluun ja brändäykseen, joiden avulla yritysten kilpailukyky paranee. Pk-yrityksille järjestetään myös työpajatyyppisiä seminaareja ja opintokäyntejä samantyyppisiin yrityksiin, jotta yritysten verkottuminen ja tiedonsaanti helpottuisivat. Kansainväliset messuille osallistuminen joko vierailijoina tai joissakin tapauksissa näytteilleasettajina, on eräs hankkeen tarjoama tukimuoto pk-yrityksille.

Organisation: Vaasan ammattikorkeakoulu (koordinaattori). Yhteistyökumppanit: KustÖsterbottens företagare, Pohjanmaan kauppakamari, Viexpo, Företagarnas Riksorganisation i Västerbotten, Västerbottens Handelskammare, ALMI Företagspartner Nord Ab.
Funding: Interreg IV A -ohjelma Botnia-Atlantica 50%. Kansallinen rahoitus: Pohjanmaan liitto 25%; Västerbottens länsstyrelse 15%; Länstyrelsen i Västernorrland 10%.
Overall Budget: 2 150 000 eur

Contact Information:

Projektipäällikkö Kurt Häggblad, puh. +358 40 481 1502, s-posti kurt.haggblad@puv.fi

Categories: business

EU-lippu_tekstillä_200pxleveys.jpg vipuvoimaaEU_rgb_lev200px.jpg

Back to the archive.