Research, Development and Innovation

Kvarken Business Partners

Thursday 01. May 2003 - Monday 31. December 2007

Projektin tavoitteena on parantaa liiketoiminnallista osaamista Merenkurkun alueen yrityksissä kehittämällä ja hyödyntämällä yhteistä osaamista sekä verkostoitumista uusilla markkina-alueilla.

Organisation: Vaasan ammattikorkeakoulu (projektin omistaja ja koordinaattori), Österbottens Företagarförening rf. (partneri), Pohjanmaan kauppakamari (partneri), Företagarna Västerbotten (partneri), Västerbottens handelskammare (partneri). Osapuolina myös Keski-Pohjanmaan yrittäjät ry., Viexpo ja ALMI Företagspartner Västerbotten AB.
Funding: Interreg III A 47%, Länsstyrelsen i Västerbotten 23,53 %, Pohjanmaan Liitto 14,4 % ja Keski-Pohjanmaan Liitto 7,2 %. Partnerit ja osallistuvat yritykset vastaavat myös pienestä osuudesta.
Overall Budget: 10.809.800 SEK / 1 174 978 € koko projektijaksoksi.

Contact Information:

Projektipäällikkö Björn Nyberg, puh. +358 207 663 398, s-posti: bjorn.nyberg@puv.fi

Categories: business

Back to the archive.