Research, Development and Innovation

Kunskap i utveckling

Tuesday 01. September 2009 - Monday 31. December 2012

Projektin tavoitteena on työelämälähtöisesti kokeilla erilaisia malleja terveysalan opiskelijoiden kliinisen ohjauksen ja sitä tukevien materiaalien kehittämiseen. Kohderyhminä ovat työelämä sekä koulutuksen järjestäjät. Työelämästä projektiin osallistuu viisi pilottiosastoa. Työelämää edustaa erikoissairaanhoidosta sisätautien ja kirurgian osasto sekä kaksi terveyskeskuksen vuodeosastoa ja yksi dementiaosasto. Projekti toteutetaan toimintatutkimuksena ja aloitetaan kulttuurianalyysillä, johon osallistuvat pilottiosastoilla toimivat henkilöt. Tarkoituksena on kyseenalaistaa totunnaiset mallit, löytää uusia tapoja toimia sekä aktiivisesti ja systemaattisesti kehittää ja parantaa toimintaa.

Tarkoituksena on

  • tuottaa toimivat opiskelijan ohjausmallit, joissa huomioidaan sukupuolisensitiivisyys ja yksilölliset tarpeet erilaisissa konteksteissa
  • tuottaa toimivat opiskelijan ohjausmallit englanninkielisille opiskelijoille
  • tuottaa ohjausmateriaalia, joka tukee henkilökuntaa ennen opiskelijoiden harjoittelua/työssäoppimista, sen aikana ja sen jälkeen
  • sairaanhoitaja- ja lähihoitajaopiskelijoiden arviointilomakkeiden yhtenäistäminen
  • opiskelijoiden itsearviointilomakkeiden yhtenäistäminen
  • ottaa käyttöön ohjaukseen sopivia nykyaikaisia IT-välineitä (esim. Skype, Adobe Connect Pro), mikä tukee kestävää kehitystä ja vähentää ympäristön kuormitusta
  • tuottaa helppokäyttöistä ohjausmateriaalia tiedonkulun helpottamiseksi ja parantamiseksi

Projektin tavoitteina ovat työelämän ja koulutuksen järjestäjien aktiivinen ja läheinen yhteistyö sekä sujuvampi tiedonkulku. Läheinen yhteistyö työelämän kanssa lisää edellytyksiä luoda hyviä oppimisympäristöjä ja helpottaa työelämää työntekijöiden rekrytoinnissa.

Organisation: Yrkeshögskolan Novia (koordinaattori), Vaasan ammattikorkeakoulu, Yrkesakademin i Österbotten ja Vaasan ammatti-instituutti (osatoteuttajat)
Funding: Euroopan Sosiaalirahasto (ESR), Pohjanmaan ELY-keskus
Overall Budget: 436 036 eur

Contact Information:

Categories: health care and social services

Elinkeino-, liikenne ja ympäristokeskus.jpg sosiaali.jpg vipuvoimaaEU_rgb.jpg

Back to the archive.