Research, Development and Innovation

Kiertotalousosaamista ammattikorkeakouluihin

Monday 01. January 2018 - Thursday 31. December 2020

Hanke on monialainen opetuksen kehittämishanke, jonka tavoitteena on kiertotalouteen tähtäävän laadukkaan, avoimen ja kansainvälisyyttä korostavan opetuksen suunnittelu ja pilotointi Teollisuus 4.0 -ajattelu- ja toimintamalleilla. Tavoitteena on saada korkeakoulutus palvelemaan suomalaisen yhteiskunnan kehitystä sekä vastaamaan yritystoiminnan ja kansainvälistymisen tarpeisiin. Tavoitteeseen päästään yhteistoiminnan sekä opetuksen menetelmällisen kehittämisen kautta. VAMKissa hankkeessa on mukana sekä tekniikan että liiketalouden osaajia.

Organisation: Hanketta koordinoi Lapin ammattikorkeakoulu ja partnereina on 18 muuta ammattikorkeakoulua ympäri maata.
Funding: Hankkeen päärahoituksena on opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustus.
Overall Budget: 3,609.857 €

Contact Information:

Hankevastaavana VAMKissa toimii Riitta Niemelä (puh. 0207 663 392, etunimi.sukunimi@vamk.fi)

Categories: education

VAMK Lapin AMK

Back to the archive.