Research, Development and Innovation

#kiertotalous

Wednesday 01. November 2017 - Tuesday 31. December 2019

Hanke Kiertotalous, innovaatiot ja yrittäjyys – InnerCircle-opintokokonaisuus (#kiertotalous) on Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran rahoittama kokonaisuus ”Kiertotalousopetusta kaikille koulutusasteille” -hankeryppäässä.

Hankkeen tavoitteena on ammattikorkeakoulujen yhteisen kiertotalouteen liittyvän oppimisekosysteemin luominen. Hankkeessa kehitetään opintokokonaisuus, joka huomioi kiertotalouden perusprosessien oppimisen (materiaali ja ennakkotehtävät) sekä yritysten aitojen kiertotalousratkaisujen kehittämisen ja innovoinnin osana usealla paikkakunnalla yhtä aikaa järjestettäviä satelliittitapahtumia (24h virtual innovation camp). Hankkeen lähtökohtana on opinnollistaminen ja sen opintokokonaisuus on suunnattu kaikille amk-opiskelijoille alasta riippumatta.

Organisation: Hankkeen koordinaattori on Turun AMK. Lisäksi mukana ovat VAMK, LAMK, TAMK, Savonia ja OAMK
Funding: Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra
Overall Budget: 129.750 €

Contact Information:

Lisätietoja:

hankevastaava Asseri Laitinen, puh. 020 7663 321, s-posti: etunimi.sukunimi@vamk.fi

 

https://resurssitehokkuus.turkuamk.fi/kiertotalous/

Categories: education

VAMK TuAMK LAMK TAMK Savonia OAMK Sitra

Back to the archive.