Research, Development and Innovation

JEP - Juonneopetuksen edistämisen projekti

Wednesday 01. October 2008 - Friday 30. September 2011

Päätavoitteena on juonne-OPSin jalkautus kaikille toimialoille ja TKI-toiminnan entistä vahvempi integrointi opetukseen.

  • Laajat osaamisperustaiset kokonaisuudet, joiden toteutukset sopivissa osissa, siten että opintojen edistyminen mahdollistuu (opintotukeen liittyvä opintojen seuranta ja sen rajat huomioitava vuosisuunnittelussa) -> juonteet
  • OPSien julkaisutavan ja kuvausten sisällön kehittäminen siten, että perustuvat osaamistavoitteisiin (kompetenssiperustainen kuvaustapa), vuositeemat

Varsinainen OPS-kehitystyö tehdään opetusaloilla tiimeissä, projektin tavoitteena on koulutusten, mallien sekä muiden tukitoimenpiteiden kautta edistää juonne-OPSien jalkautusta, auttaa tiimejä suunnitteluprosessissa sekä edistää TKI- toiminnan integrointia opetukseen.

Tavoitteena on myös levittää projektin tuloksia muihin Vaasan oppilaitoksiin sekä korkeakouluihin.

Organisation: Vaasan ammattikorkeakoulu
Funding: Euroopan sosiaalirahasto ESR (osarahoitteinen).

Contact Information:

Categories: education

More Information:

EU-lippu_tekstill%E4.jpg vipuvoimaaEU_rgb.jpg

Back to the archive.