Research, Development and Innovation

IT-strategia yritysten liiketoiminnassa

Wednesday 01. November 2000 - Sunday 30. November 2003

Projektin tavoitteena on laatia IT-strategia 100 - 150 pk-yritykselle Pohjanmaan rannikkoseudulla. Jokaiselle osallistuvalle yritykselle laaditaan yhdessä selkeä, yksilöity IT-strategia, jota yritys voi hyödyntää liiketoiminnassaan

Organisation: Vaasan ammattikorkeakoulu, Tutkimus ja palvelut (projektihallinnointi).
Funding: Pohjanmaan TE-keskus ja Euroopan Sosiaalirahasto.
Overall Budget: 418 115 €

Contact Information:

Projektivastaava Rainer Lytz, puh. 0207 663 371, s-posti: rainer.lytz@puv.fi

Categories: business

Back to the archive.