Research, Development and Innovation

IT-Paja

Friday 01. December 2006 - Monday 31. March 2008

Hankkeen tavoite on toteuttaa tietojenkäsittelyn liittyvät toimeksiannot Pohjanmaan mikro- ja pieniyrityksille ja sillä tavalla vahvistaa yhteistyötä seudun yrittäjien ja Vaasan ammattikorkeakoulun tietojenkäsittelyn osaston välillä. Lisäksi IT Paja -hanke mahdollistaa hyvinvointia ja kilpailukykyä auttamalla yrityksiä käyttämään informaatioteknologiaa oikealla tavalla omassa toiminnassaan. Tärkeimpänä Vaasan ammattikorkeakoulun tavoitteena on laajentaa ja syventää yhteistyötä Pohjanmaan pk-yritysten kanssa. Vaasan ammattikorkeakoulun pitkän tähtäyksen tavoite on kehittää opetusmenetelmiä, ja integroida tämä työprosessi opintoihin.

Organisation: Vaasan ammattikorkeakoulu, Tutkimus ja palvelut
Funding: ESR, Te-keskus.
Overall Budget: 106 000 eur

Contact Information:

Projektivetäjä Mika Tamminen puh. 0207 663 426, GSM  040 835 1546, sähköposti mika.tamminen@puv.fi tai projektikoordinaattori Camilla Stenbäck puh. 0207 663 422, sähköposti camilla.stenback@puv.fi

Categories: information technology

Back to the archive.