Research, Development and Innovation

INKAstart

Wednesday 01. January 2014 - Wednesday 30. September 2015

EAKR-hanke INKAstartin (INKAstart – Kestävät energiaratkaisut – innovaatiokeskittymän kiihdytys) tarkoituksena on tukea Kestävät energiaratkaisut -innovaatiokeskittymän käynnistymistä Vaasan seudulla. Kestävät energiaratkaisut on yksi viidestä INKA-ohjelman kansallisesta teemasta ja Vaasan seutu on tämän teeman vetovastuussa. Yksi INKA-ohjelman tavoitteista on ollut kehittää erityisesti Tekniikan kampuksella tutkimusalustoja, jotka palvelevat myös teollisuuden tutkimus-, testaus- ja koulutustoimintaa.

VAMK:n työpaketin tarkoituksena on saattaa DEMVE-laboratorio ajan tasalle laitteiston ja etäyhteyksien suhteen. Käytännössä tämä tarkoittaa laite- ja ohjelmistoinvestointeja, ajantasaisten standardidokumenttien hankintaa sekä työresurssia laitteistojen hankintaan, asennukseen ja konfigurointiin liittyen.

Organisation: INKAstart on yhteishanke, jonka koordinaattorina toimii teknologiakeskus Merinova ja osatoteuttajana on Vaasan ammattikorkeakoulu. Rahoittajina hankkeessa ovat lisäksi Vaasan kaupunki ja VASEK.
Funding: Rahoittajaviranomainen on Pohjanmaan liitto ja hanke on EAKR-hanke.
Overall Budget: 459.966 €

Contact Information:

projektipäällikkö/VAMK:n projektivastaava Jari Koski, puh. 0207 663 488, sähköposti etunimi.sukunimi@vamk.fi

Categories: energy

VAMK Merinova Pohjanmaan liitto EAKR 2007-2013 Vipuvoimaa 2007-2013

Back to the archive.