Research, Development and Innovation

Iloa kotihoitoon, Glädje i hemvården, sateenvarjohanke. Verkostoitumalla hyvinvointia kotihoitoon

Wednesday 01. May - Tuesday 31. December 2002

Hanke on sateenvarjo-hanke neljälle osahankkeelle, joita toteuttavat alueen ammattikorkeakoulut. Perusanalyysin tavoitteena on kartoittaa osallistujakuntien ja –kaupunkien kotihoidossa työskentelevien nykytila ja kehittämissuunta. Myöhemmin toteutettavassa kehittämisprojektissa tavoitteena on kotihoitoa toteuttavien sekä kotihoitoa edistävien hoito- ja palveluketjujen työntekijöiden työssä jaksamisen edistäminen työn sisältöjä kehittämällä asiakkaan tarpeista lähtevän hoito- ja palvelusuunnitelman avulla.

Vaasan ammattikorkeakoulun osahankkeen Verkostoitumalla hyvinvointia kotihoitoon tarkoituksena on henkilöstön hyvinvoinnin ja työssä jaksamisen tukeminen kehittämällä yhteistä työorientaatiota vanhusten kotihoidossa ja vanhusten hyvinvoinnin tukeminen kotihoidon henkilöstön tiimityöskentelyn ja verkostoitumisen avulla. Muita osahankkeita ovat Kotona parasta, jonka toteuttaa Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, Vanhusten kotihoidon ”työkulttuurin” kehittämisprojekti Etelä-Pohjanmaalla, jonka toteuttaa Seinäjoen ammattikorkeakoulu, sekä Glädje i hemvården, jonka toteuttaa Svenska yrkeshögskola.

Organisation: Kyrönmaan seutukunta (Laihian, Vähäkyrön ja Isokyrön kunnat).
Funding: Työministeriö, sekä kuntarahoitus. Vaasan ammattikorkeakoulun osuus 16.458,8 €.

Categories: health care and social services

Back to the archive.