Research, Development and Innovation

Hyvinvointialan mikroyritykset ja yrittäjät Suomessa

Thursday 01. January 2009 - Friday 31. December 2010

Yritysten tuottamat sosiaali- ja terveyspalvelut ovat lisääntyneet viimeisten kymmenen vuoden aikana. Yksityisten palveluntuottajien voidaankin katsoa vakiinnuttaneen asemansa osana sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajia. Samalla on kasvanut tarve saada näistä yrityksistä ja yrittäjistä luotettavaa ja ajan tasalla olevaa tietoa.

Hyvinvointialan mikroyritykset ja yrittäjät Suomessa on tutkimus- ja kehittämishanke, joka kohdentuu sosiaali- ja terveysalan yrittäjiin ja yrityksiin, jotka työllistävät alle kymmenen henkilöä. Tutkimushankkeessa tutkitaan sekä mikroyritysten laatua että yrittäjien kokemuksia työstä, terveydestä ja hyvinvoinnista. Tutkimushankkeen avulla pyritään löytämään yritysten elinkaarta, toimintavarmuutta ja yrittäjän työkykyä tukevia ja ennustavia tekijöitä. Hankkeen välityksellä pyritään myös kartoittamaan sosiaali- ja terveysalalla toimiviin mikroyrityksiin kohdistuvia vaativuustekijöitä.

Tutkimusaineisto on kerätty touko-syyskuun 2009 aikana ensisijaisesti www-kyselylomaketta käyttäen. Yrittäjillä on pyynnöstä ollut mahdollisuus saada kyselylomake myös postitse. Tutkimukseen osallistui kaiken kaikkiaan 197 sosiaali- ja terveysalan yrittäjää ympäri Suomen. Aineistoa analysoidaan parhaillaan ja siitä on lähiaikoina valmistumassa kaksi opinnäytetyötä sosiaali- ja terveysalan koulutusohjelmien alaisuudessa.

*Tutkimuskyselyyn osallistuneiden kesken arvottiin kaksi hemmottelupakettia. Arvonta on suoritettu 20.10.2009 ja voittajat ovat saaneet palkintonsa.

Organisation: Vaasan ammattikorkeakoulu. Yhteistyökumppanit: Vaasan yliopisto, Vaasan seudun kehittämiskeskus VASEK, Vaasan yrittäjät ry, Vaasan senioripalvelu, Modifo Oy
Funding: Opetusministeriö (50 000 €) ja Vaasan ammattikorkeakoulu (33 330 €).
Overall Budget: 83 330 €.

Contact Information:

Categories: health care and social services

Back to the archive.