Research, Development and Innovation

Hemma bäst - Kotona paras

Friday 01. March 2013 - Friday 31. October 2014

Hankkeen tavoitteena on kehittää moniammatillisessa ja kaksikielisessä ympäristössä uusia innovatiivisia ratkaisuja, jotka tukevat ikääntyvien kotona asumista, asumisturvallisuutta ja aktiivista ikääntymistä sekä lisäävät vanhustyön vetovoimaa.

Hanketta hallinnoi Yrkeshögskolan Novia ja osatoteuttajina ovat Vaasan ammattikorkeakoulu sekä Suomen pelastusalan keskusjärjestö (Spek).

Organisation: Novia, Spek, VAMK
Funding: EAKR, Pohjanmaan liitto
Overall Budget: 223 080 €

Contact Information:

VAMKin projektipäällikkö:

Sinikka Palosaari

sinikka.palosaari@vamk.fi

Puhelin: +358 207 663 524

Categories: health care and social services

Logo_EAKR ja vipuvoimaa.jpg logo_Pohjanmaan liitto.jpg

Back to the archive.