Research, Development and Innovation

Health and Social Care Teachers Against Violence, HEVI

Wednesday 01. October 2008 - Thursday 30. September 2010

Hankkeen tarkoituksena on parantaa sosiaali- ja terveydenhuoltoalan opetushenkilöstön valmiuksia ja tietämystä lähisuhdeväkivallan torjunnasta. Aihealue on tutkimus- ja opetuskohteena melko uusi ja useimmissa Euroopan maissa lähisuhdeväkivaltaan liittyvä opetusmateriaali on melko vähäistä ja vain muutamassa maassa asia on huomioitu opetussuunnitelmissa. Projektin tavoitteena on muun muassa tukea opettajia päivittämään tietonsa lähisuhdeväkivallasta ja siihen liittyvästä tutkimuksesta ja uusista toimenpiteistä ja keinoista ehkäistä lähisuhdeväkivaltaa, saada lähisuhdeväkivalta otettua mukaan koulujen opetusohjelmiin ja -suunnitelmiin, parantaa opetuksen laatua sekä saada lähisuhdeväkivallan ehkäisy mukaan eri maiden kansallisiin ammatillisen opetuksen strategioihin.

Vaasan ammattikorkeakoulun osuus HEVI-hankkeessa on testata ja pilotoida opettajien harjoitteluohjelmia asiantuntijoiden alueella. Lähisuhdeväkivaltaan liittyvä opetusohjelma, joka Vaasassa tehdään, siirretään muihin osallistujamaihin. Ammattikorkeakoulu huolehtii projektin tulosten levittämisestä Länsi-Suomessa ja järjestää alueellisen seminaarin yhdessä muiden suomalaisten projektipartnereiden kanssa.

Organisation: Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia (koordinaattori). Vaasan ammattikorkeakoulu, Lapin ammattiopisto, Savon ammatti- ja aikuisopisto, Signal – intervention in health care sector against violence against women (saksa), Charité akademie continuing school for nursing teachers and nurses (Saksa), School of Applied Social Science, University College (Irlanti), Fundeni nursing post high school (Romania), Ministry of Public Health (Romania), Tallinn Health college (Viro), Tartu School of Health Care (Viro), Medical University – Sofia, Faculty of Public Health, Sofia (Bulgaria), Medical Professional Education centre of Ministry of Health of the Republic of Latvia (Latvia), Ministry of Health (Bulgaria), National Agency for Family Protection (NAFP) (Romania), The Ministry of Social Affairs (Viro).
Funding: EU:n elinikäisen oppimisen ohjelma (Leonardo da Vinci).
Overall Budget: 247 753 eur, VAMKin osuus 13 314 eur.

Contact Information:

Categories: health care and social services

Back to the archive.