Research, Development and Innovation

Get Global

Saturday 01. January 2011 - Monday 31. December 2012

Suomalainen yhteiskunta elää murroksessa, jossa suuret ikäpolvet ovat eläköitymässä ja tilalle pitää saada uutta työvoimaa. Mediassa puhutaan monikulttuurisuuden mahdollisuuksista, mutta se ei useinkaan toteudu käytännössä. Suomeen tarvitaan kansainvälisiä osaajia, erityisesti vientivetoisiin yrityksiin. Pk-yritysten omat resurssit eivät usein riitä laajamittaiseen kansainvälistymiseen, joten on olemassa selkeä tarve tuoda uutta kansainvälistä osaamista yrityksiin.

Get Global tarkoittaa International Business-opiskelijoiden sekä yritysten muodostamaa oppimisympäristöä. Tavoitteena on kehittää kansainvälisen liiketoiminnan koulutusta työelämälähtöisemmäksi ja rakentaa kansainvälisille opiskelijoille silta suomalaiseen työelämään ja -kulttuuriin. Get Global on pilottiprojekti, jossa sovelletaan yrittäjämäisen oppimisen menetelmiä Vaasan ammattikorkeakoulun International Business-koulutusohjelmassa. Näitä menetelmiä ovat mm. tekemällä oppiminen, käytännön yrityscaset ja joustavat oppimistilanteet. Opiskelijat osallistuvat yritystilaisuuksien tai yrityskyselyiden suunnitteluun ja toteutukseen sekä tekevät pk-yrityksiin liittyviä kansainvälistymis- ja markkinaselvityksiä. Pilottiprojektin tulosten pohjalta suunnitellaan toimenpiteet, miten työharjoittelua ja yritysten kehittämistä voidaan jatkossa toteuttaa International Business-koulutusohjelmassa.

Projektin pääkohderyhmänä ovat Vaasan ammattikorkeakoulun kansainväliset opiskelijat sekä heidän opettajat ja ohjaajat.Projekti kohdistuu erityisesti pk-sektorin kansainvälistyviin yrityksiin. Projektin sidosryhmänä ovat yritykset ja niitä edustavat yrittäjäyhdistykset ja organisaatiot. Välillisenä sidosryhmänä ovat muut korkeakoulut ja vastaavat hankkeet, joiden kanssa projektin tulokset voidaan jakaa.

Organisation: Vaasan ammattikorkeakoulu
Funding: ESR / Pohjanmaan Ely-keskus
Overall Budget: 178 000 euroa

Contact Information:

Projektipäällikkö

Satu Lautamäki

satu.lautamaki@puv.fi

Categories: business

sosiaalirahastologo.jpg vipuvoimaaEUlogo.jpg ELY-logo.JPG

Back to the archive.