Research, Development and Innovation

Företagsamhetsfostran i Österbotten

Monday 01. December 2008 - Friday 31. December 2010

Projektets målsättning är att koordinera och främja företagsamhetsfostran och dess utveckling i Österbotten. Projektet kommer att hjälpa andra att starta upp egna företagsamhetsfostransprojekt samt styra ”underprojekten” så att de passar ihop med varandra och bildar en bra helhet. 

Projektets målgrupp är institutioner som ger formell utbildning samt daghem i Österbotten. En bredare målgrupp inkluderar personal vid skolor (första, andra och tredje stadiet) och daghem, skolornas och daghemmens kunder = studerande, elever och barn samt deras föräldrar. Även politikerna och beslutsfattarna i projektets region hör till den bredare målgruppen. 

Den direkta nyttan av projektet får de skolors och daghems personal som vill utveckla företagsamhetsfostran. Visionen är att kommunerna ska få en klar bild av sina skolors och daghems företagsamhetsfostran och att kommunerna ska hjälpas vidare i sitt utvecklingsarbete på detta område. Projektet främjar också högskolestuderandes insikter i företagsamhet och på så vis utexamineras nya kunniga och företagsamma arbetstagare för vår region.

Organisation: Vasa yrkeshögskola
Funding: Pohjanmaan liitto, alueellinen kehittämistuki/maaseudun kehittäminen.
Overall Budget: 172 120 eur.

Contact Information:

Projektchef Jukka Rautio, tel. +358 40 482 0984, e-post jukka.rautio@puv.fi.
Projektkoordinator Camilla Stenbäck, tel. +358 40 011 3932, e-post camilla.stenback@puv.fi

Categories: education

Back to the archive.