Research, Development and Innovation

FOM - Future Operations & Maintenance (AIKO 1C)

Sunday 01. January 2017 - Tuesday 30. April 2019

FOM-hanke on yksi valtion ja Vaasan seudun välisen kasvusopimuksen 2016–2018 hankkeista ja toteuttaa yhdessä Vaasan yliopiston ja Yrkeshögskolan Novian kanssa siitä osaa 1C: Kansainvälinen kilpailukyky: Tulevaisuuden valmistaminen, huoltopalvelut sekä teollinen internet.

Automaatio, 3D-tekniikat ja robotiikka tulevat muuttamaan tuotantoteknologioita ja -taloutta nopeasti seuraavien vuosien aikana, hyvänä esimerkkinä vaikkapa täysautomaattiset kokoonpanolinjastot, jotka keskustelevat itsenäisesti toiminnanhallintajärjestelmien kanssa. Koneiden ja laitteiden etäohjaus ja
-seuranta sekä huollon ja kunnossapidon automaattisen seurannan merkitys kasvaa osana elinkaariajattelua. Tulevaisuudessa älykkäistä järjestelmistä saatavan tiedon hallinta ja analysointi tulee olemaan merkittävää.

Hankkeen tavoitteena on yritysten kansainvälisen kilpailukyvyn ja osaamisen parantaminen aktivoimalla ja auttamalla yrityksiä hyödyntämään uusimpia teknisiä ja tietoteknisiä ratkaisuja liiketoiminnassaan ja palveluissaan. Hankkeen tavoitteena on myös käynnistää tiedon hallintaan ja analysointiin liittyvää tutkimusta.

Hankkeessa järjestetään mm. workshopeja, aktivoidaan yrityksiä ja selvitetään yhdessä niiden kanssa automaation mahdollisuuksia sekä suunnitellaan tiedon hallintaan ja analysointiin liittyvää tutkimusta. Hanke auttaa osaltaan parantamaan energiaklusterin yritysten kilpailukykyä kehittämällä lopputuotteita, palvelukokonaisuuksia ja osakokonaisuuksia.

Organisation: Hanketta koordinoi Vaasan yliopisto, lisäksi mukana ovat Vaasan AMK ja Yrkeshögskolan Novia.
Funding: Hankkeen päärahoittaja on työ- ja elinkeinoministeriö (AIKO/Pohjanmaan liitto), mukana myös Vaasan kaupunki ja Vaasanseudun kehitys ry VASEK
Overall Budget: 401.307 €

Contact Information:

Lisätietoja:

hankevastaava Timo Kankaanpää, puh. 020 7663 626, s-posti: etunimi.sukunimi@vamk.fi

Categories: information technology

VAMK Vaasan yliopisto Novia Pohjanmaan liitto Vaasan kaupunki VASEK

Back to the archive.