Research, Development and Innovation

EXIMIN (Export, Import, Innovations)

Monday 01. September 2008 - Saturday 31. December 2011

Vaasan ammattikorkeakoulun koordinoiman innovatiivisen EXIMIN-hankkeen tarkoituksena on luoda puitteet innovaatioiden prosessiverkostoille liittyen pk-yritysten liiketoimintamahdollisuuksiin Afrikassa. Pääkohderyhmänä ovat suomalaiset pk-yritykset, koulutus- ja elinkeinoelämän kehittäjäorganisaatiot sekä ko. organisaatioista koostuvat innovaatioverkostot. Välillisesti tavoitteena on myös saada korkeakouluissa opiskelevien ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden ammatillinen osaaminen paremmin hyödynnettyä elinkeinoelämässä ja suomalaisissa pk-yrityksissä.

Kolmivuotisen hankkeen osatoteuttajia ja keskeisimpiä yhteistyökumppaneita ovat Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, Yrkeshögskolan Novia, Vaasan yliopiston Levón-instituutti sekä Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu.

Yritysten kasvun varmistaminen vaatii kansainvälistymistä ja uusien markkina-alueiden huomioimista. EXIMIN-hanke avaa yhdessä hankkeen toteuttajien ja kehittäjäorganisaatioiden kanssa pk-yrityksille uuden markkina-alueen Afrikkaan, jossa on valtavat mahdollisuudet ja potentiaali yritystoiminnalle. Pk-yrityksille järjestetään infotilaisuuksia ja seminaareja Afrikan markkinoiden tarpeista, mahdollisuuksista, liiketoiminnasta, lainsäädännöstä, kulttuurista ja yhteiskunnasta. Liiketoiminta-aloja, jotka soveltuvat erityisesti suomalaisille yrityksille toimintaan Afrikassa, ovat esim. energia- ja ympäristöala ja IT-alalta etenkin Open Source -sovellukset.

EXIMIN-hankkeen aikana luotu yhteistyöverkosto jää elämään hankkeen päätyttyäkin ja hankkeessa luoduista hyvistä käytännöistä, Afrikkaan liittyvästä perustiedosta sekä liiketoimintamahdollisuuksista julkaistaan Internetissä materiaalia. EXIMIN-hanke pyrkii työelämää tukevan innovaatio- ja osaamisjärjestelmän monipuolistamiseen mm. uusien toimijoiden mukaan saamisella, sosiaalisilla innovaatioilla. Lisäksi tavoitteena on edesauttaa ammattikorkeakoulujen työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän roolin laajenemista ja vakiintumista.

Organisation: Vaasan ammattikorkeakoulu (koordinaattori). Novia, Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu, Levón-instituutti
Funding: Euroopan sosiaalirahasto (ESR), Oulun lääninhallitus.
Overall Budget: 376 470 eur (VAMKin osuus 274 020 eur).

Contact Information:

Categories: business

EU-lippu_tekstillä_200pxleveys.jpg vipuvoimaaEU_rgb_lev200px.jpg

Back to the archive.