Research, Development and Innovation

Equal Response

Wednesday 01. May 2002 - Thursday 30. June 2005

Hankkeen tavoitteena on auttaa työllistymisessään esteitä kokevien siirtymistä työelämään, ehkäistä syrjäytymistä, alentaa yritysten kynnystä projektin kohderyhmän työllistymisessä sekä parantaa kohderyhmien kanssa työskentelevien tahojen välistä yhteistyötä. Projektilla toteutetaan osahankkeita vajaakuntoisille, maahanmuuttajille, nuorille työttömille sekä pitkäaikaistyöttömille.

Organisation: Vaasan yliopiston Lévon-instituutti, (koordinaattori). Vaasan ammattikorkeakoulu, Tutkimus ja palvelut (partneri) -projektitoimijoille tarjottava verkostokoulutus. Projektin asiakkaille koulutusta toteuttavat Vaasan ammatillinen aikuiskoulutuskeskus, Korsnäs kurscenter, Pietarsaaressa, Svenska Österbottens folkakademi, Vaasan kaupungin ulkomaalaistoimisto ja Mustasaaren aikuisopisto, työssäkäyntiavustajien koulutuksesta vastaa Norra Svenska Österbottens yrkesläroanstalter, tuetun työllistämisen mallia toteuttaa Työhönvalmennuskeskus Jupiter. Projektitoimijoille tarjotaan työllistämiseen tähtäävää sosiaalista koulutusta, näitä palveluja tarjoavat Vaasan ensi- ja turvakoti, Landskapsförening Folkhälsan i Österbotten, Mannerheimin lastensuojeluliitto, Vaasan Setlementtiyhdistys, Vaasan 4H-yhdistys, Parasta Lapsille ry, Vaasan Bestis ry sekä Länsi-Suomen Hyvinvointikeskus. Projektissa toteutettavista tutkimuksista vastaavat Svenska handelshögskolan, Österbottens högskola ja Vaasan yliopiston Lévon-instituutti. Projekti toteutetaan yhteistyössä Vaasan, Kyrönmaan, Pietarsaaren, Närpiön ja Kristiinankaupungin työvoimatoimistojen kanssa. Asiantuntijoiltaan projektin käyttöön ovat lisäksi antaneet Pohjanmaan liitto, Vaasan ammattiopisto, Carrefour, Tuettu Työllistyminen ry, Kårkulla smk, Datero sekä Svenska Yrkesinstitutet. Hankkeen kuluessa mukaan toimintaan haetaan myös yrityksiä
Funding: Euroopan Sosiaalirahaston Equal-yhteusöaloiteohjelma, valtio, kuntarahoitus ja yksityinen rahoitus.
Overall Budget: 2. 606 900 eur , ammattikorkeakoulun osuus 134 502 eur

Categories: health care and social services

Back to the archive.