Research, Development and Innovation

DEMVE-hankkeet

Monday 01. August 2011 - Wednesday 31. December 2014

IEC 61850 -koulutuspalvelujen kehittäminen monitoimittajaympäristössä (Development of the Education Services of IEC 61850 in Multi Vendor Environment, DEMVE) on kaksivuotinen hankekokonaisuus, jonka rahoitukseen osallistuvat niin EU, kunnat kuin yrityksetkin osatoteuttajien ohella. Hankkeessa rakennetaan tutkimuskeskus Technobothniaan sähkönjakelun automaation ja hajautetun voimantuotannon digitaalisen tiedonsiirron koulutus- ja tutkimusympäristö. Se on maailmanlaajuisestikin ainutlaatuinen ja tarjoaa hyvät edellytykset eri valmistajien sähkönjakelun automaatiolaitteiden yhteiskäytön koulutukseen ja tutkimukseen sekä opiskelijoille että teollisuuden tai laitteiden asennuksen ja käytön parissa työskenteleville niin Suomessa kuin muualla maailmassa.

Hanke on jaettu kahteen osaan. DEMVE1-osahankkeessa (EAKR) rakennetaan koulutusjärjestelmässä tarvittavat laitteistot ja kalustetaan koulutusympäristö. Tässä osahankkeessa VAMK:n vastuulla on neljän sähköasemasimulaattorin määrittely, toteutus, testaus ja dokumentointi. DEMVE2-osahankkeessa (ESR) tuotetaan itse koulutuspaketit. Siinä VAMK:n tehtävänä on määritellä toteuttaa, testata ja dokumentoida sähköaseman sisäisen ns. horisontaalisen kommunikaation koulutuspaketti.

Organisation: Vaasan Energiainstituutti (VEI) eli Vaasan ammattikorkeakoulu, Vaasan yliopisto ja Yrkeshögsskolan Novia sekä teknologiakeskus Merinova. Vaasan AMK koordinoi hankekokonaisuuden ESR-osion ja Merinova koordinoi EAKR-osion.
Funding: Osatoteuttajien lisäksi hankkeen rahoituksessa ovat mukana Euroopan unionin rakennerahastot, Vaasan kaupunki, Vaasanseudun kehitys Oy VASEK, Mustasaaren kunta, Vaasan Sähköverkko Oy, Vimpelin Voima Oy, Fingrid Oy, Fortum Oyj, ST-pooli, Vacon Oyj, Katternö Group, Helen Sähköverkko Oy, Adato Energia Oy, Wärtsilä Oyj, E.ON ja ABB Oy
Overall Budget: 725 558 €

Contact Information:

  • Jari Koski (VAMK), ESR-osion projektipäällikkö: +358 (0) 207 663 488, jari.koski@vamk.fi tai Olavi Mäkinen (VAMK): +358 (0) 207 663 387, olavi.makinen@vamk.fi
  • Antti-Pekka Jylhä (Merinova), EAKR-osion projektipäällikkö: +358 (0) 40 742 3208, antti-pekka.jylha@merinova.fi
  • Reino Virrankoski (VY): +358 (0) 44 0244 384, reino.virrankoski@uwasa.fi
  • Ronnie Sundsten (Novia): +358 (0)44 780 5551, ronnie.sundsten@novia.fi tai Erik Englund, (Novia): +358 (0) 50 527 2283, erik.englund@novia.fi

Categories: simulation

VAMK Vaasan yliopisto Yrkeshögskolan Novia Merinova Pohjanmaan liitto ELY-keskus ESR+EAKR-lippu Vipuvoimaa EU:lta Vaasan kaupunki VASEK Mustasaaren kunta

Back to the archive.