Research, Development and Innovation

CODGUNet, Connection of Distributed Energy Generation Units in the Distribution Network and Grid

Saturday 11. February - Thursday 01. June 2006

Hankkeessa selvitetään hajautetun energiantuotannon, esimerkiksi tuulivoiman, liittämistä sähköverkkoon, eli mitä mahdollisia verkkovaikutuksia tämä aiheuttaa heikon verkon alueella, jossa siirtokapasiteetti on rajallinen. Hanke toteutetaan pohjoismaisena yhteistyönä, eli mukana ovat Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska kukin omine organisaatioineen.

Organisation: Merinova Oy - toimeksiantaja. Technobothnia (Vaasan yliopisto ja Vaasan ammattikorkeakoulu, Tutkimus ja palvelut) sekä VTT Prosessit, Järjestelmät ja mallit - työn suorittajat.
Funding: Suomen osuutta rahoittaa Tekes ja alan suomalaiset yritykset, muiden maiden osuudet rahoittaa kunkin maan omat hankerahoituslaitokset.
Overall Budget: 89 900 €.

Contact Information:

  • Kari Luoma, Merinova Oy – sopimusasiat, puh. (06) 282 8241, s-posti: kari.luoma@merinova.fi.
  • Sauli Jäntti, Merinova Oy – tutkimustyö, puh. (06) 282 8280, s-posti: sauli.jantti@merinova.fi.
  • Kimmo Kauhaniemi, Vaasan yliopisto – sopimusasiat ja tutkimustyö, puh. (06) 342 8580, s-posti: kimmo.kauhaniemi@uwasa.fi.
  • Leena Vilkuna, Vaasan ammattikorkeakoulu, Tutkimus ja palvelut – sopimusasiat. Puh. 0207 663 442, s-posti: leena.vilkuna@puv.fi.
  • Olavi Mäkinen, Vaasan ammattikorkeakoulu, Tutkimus ja palvelut – tutkimustyö. Puh. 0207 663 387, s-posti: olavi.makinen@puv.fi.
  • Risto Komulainen, VTT Prosessit, Järjestelmät ja mallit – sopimusasiat. Puh. (06) 324 8684, s-posti: risto.komulainen@vtt.fi.
  • Kimmo Kauhaniemi, Prosessit, Järjestelmät ja mallit – tutkimustyö. Puh. (06) 324 8698, s-posti: kimmo.kauhaniemi@vtt.fi.

Categories: simulation

Back to the archive.