Research, Development and Innovation

Bios

Thursday 01. July 2004 - Wednesday 28. February 2007

Den genomgripande målsättningen är att utöka kunskapen om öppen källkod samt underlätta användningen av den. Vasa yrkeshögskolans studerande skall utbildas i kunskapen att använda öppen källkod. IT-företagen skall sättas i nätverk med varandra för att främja utvecklingen och användningen av öppen källkod. Småföretag skall ges hjälp att få igång ett system med öppen källkod, vilket sker då projektet samarbetar med olika IT företag som vill och kan använda sig av öppen källkod.

Organisation: Vasa yrkeshögskola (koordinator).
Funding: ESF, TE-centralen.
Overall Budget: 267 867 eur.

Contact Information:

Projektchef Rainer Lytz, tfn. 0207 663 371, e-post: rainer.lytz@puv.fi

Categories: information technology

Back to the archive.