Research, Development and Innovation

AuNe - Automation in Network

Thursday 01. March 2018 - Saturday 31. October 2020

AuNe-kärkihankkeen päätavoite on toteuttaa automaatioalan (ICT, kappaletavara- ja prosessiautomaatio) ja konetekniikan opiskelijoille ja yritysten henkilökunnalle nykyaikainen digitaalinen verkko-oppimisympäristö FILE ja verkkolaboratorioiden konsepti FIINLab. AuNe kehittää toimintakonseptin, joka sulauttaa yhteen digitalisaation muutostrendien ja ISA 95 -standardin tarpeet 14 ammattikorkeakoulun vaikuttavuudella. AuNen digitaalisilla konsepteilla, työkaluilla ja sisällöillä nostetaan opiskelijoiden, yritysten sekä korkeakoulujen henkilöstön digiosaaminen uudelle tasolle. VAMKin osuus hankkeessa liittyy ennen kaikkea robotiikkaan.

Organisation: Hanketta koordinoi Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja partnereina hankkeessa on mukana 13 muuta ammattikorkeakoulua ympäri maata.
Funding: Hankkeen päärahoituksena on opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustus.
Overall Budget: 1,871.430 €

Contact Information:

Hankevastaava VAMKissa on Mika Billing (puh. 0207 663 312, etunimi.sukunimi@vamk.fi)

Categories: other

VAMK SeAMK

Back to the archive.