Research, Development and Innovation

Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämishanke 2017 - 2019

Sunday 01. January 2017 - Monday 31. August 2020

AMK-opiskelijavalinnat-hankkeen tavoitteena on opiskelijavalintojen valintatapojen kehittäminen, todistusvalinnan ja valintakokeiden kehittäminen ja digitalisointi, uusien osaamisperustaisten valintatapojen ja muiden suoravalintatapojen kehittäminen, opiskelijavalintoihin liittyvän ohjauksen ja viestinnän kehittäminen sekä ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämistyön hyödyntäminen kansallisella tasolla. VAMK osallistuu alakohtaisissa kehittämiskokonaisuuksissa tekniikan alan valintakokeiden kehittämisosioon.

Hankkeen tuloksena mukana olevien koulutusalojen valintakokeiden sisällöt ja rakenteet on uudistettu ja digitalisoitu. Yhdenmukaisemmat opiskelijavalintojen menetelmät ja periaatteet selkeyttävät hakijoiden hakeutumista korkeakouluopintoihin. Hakijoiden tasavertainen kohtelu opiskelijavalinnoissa toteutuu. Digitaalisten ratkaisujen ja uusien valintatapojen jälkeen opiskelijavalintoihin käytettävä resurssitarve pienenee huomattavasti.

Organisation: Hanketta koordinoi Metropolia Ammattikorkeakoulu yhdessä Arenen kanssa. Mukana on yhteensä myös 14 muuta ammattikorkeakoulua.
Funding: Hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama.
Overall Budget: 2,979.000 €

Contact Information:

Lisätietoja:

hankevastaava Seppo Mäkinen, puh. 020 7663 388, s-posti: etunimi.sukunimi@vamk.fi

 

http://www.amk-opiskelijavalinnat.fi/

Categories: education

VAMK

Back to the archive.