Research, Development and Innovation

AMKTULI

Thursday 01. May 2008 - Thursday 31. December 2009

Hankkeella pyritään kaupallistamaan ammattikorkeakouluissa luotua tutkimustietoa sekä liikeideoita Länsi-Suomen alueella. Lisäksi lisätään toimijoiden välistä vuorovaikutusta, kehitetään ja vahvistetaan hankkeen toimijoiden osaamista sekä luodaan uusia toimintamalleja ja verkostoja, joiden avulla tutkimustulosten kaupallistaminen ja tutkimuslähtöisten liikeideoiden edistäminen voisi toteutua mahdollisimman tehokkaasti. Myöhemmin tavoitellaan myös temaattisten ja kansainvälisten verkostojen muodostamista. Tehokkaalla alueellisella, ylimaakunnallisella ja organisaatioiden välisellä verkostoitumisella tavoitellaan erityisesti korkeakoulujen ja yritysten välisen tutkimusyhteistyön tiivistymistä.

Hankkeen keskeisenä sisältönä ovat yksittäiset kaupallistamisselvitykset, tiedotus- ja aktivointitoimenpiteet, osaamisen kehittämiseen ja verkostojen tiivistämiseen liittyvät toimenpiteet sekä hankkeen hallinnointi.

Hankkeen myötä yhteistyö teknologiakeskusten, muiden välittäjäorganisaatioiden ja korkeakoulujen välillä on entistä tiiviimpää ja korkeakoulujen tutkimustulosten hyödyntämismahdollisuudet tiedostetaan entistä paremmin alueen yrityksissä, jonka myötä mahdollistetaan strategisen tutkimusyhteistyön tiivistyminen. TULI-rahoitus (tutkimuksesta liiketoimintaa) tuo ammattikorkeakouluille resursseja myös ulkopuolisten konsulttien hankintaan.

Organisation: Satakunnan ammattikorkeakoulu (koordinaattori). Vaasan ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Pirkanmaan ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu, Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu
Funding: TEKES
Overall Budget: 1 083 320 eur, VAMKin osuus 119 740 eur.

Contact Information:

Kurth Silorinne, puh. +358 40 571 3081, s-posti kurth.silorinne@puv.fi

Categories: business

EU-lippu_tekstillä_200pxleveys.jpg vipuvoimaaEU_rgb_lev200px.jpg

Back to the archive.