Research, Development and Innovation

Aktivointi-TV

Friday 01. April 2011 - Monday 31. March 2014

Aktivointi-TV -hankkeen päätavoitteena on kehittää toimiva virtuaalinen avoimen lähdekoodin palvelujärjestelmä, jonka avulla voidaan tukea ja aktivoida kotona tai kodinomaisissa ympäristöissä asuvia ikääntyneitä ja heidän omaisiaan. Lisäksi tavoitteena on kehittää ikääntyneiden parissa työskentelevän henkilöstön ja opiskelijoiden valmiuksia virtuaalisten palvelujen tuottamiseen ja hyödyntämiseen osana ikääntyneiden päivittäisiä palveluja.

Hankkeen aikana tuotetaan kaksikielisiä palveluita, jotka ylläpitävät ja edistävät ikääntyneitten toimintakykyä, ehkäisevät syrjäytymistä sekä vähentävät yksinäisyyden ja turvattomuuden kokemusta. Toimintojen avulla tuetaan ikääntyneiden osallisuutta ja osallistumista, sekä mahdollistetaan uusien ihmissuhteiden solmimista ja vahvistetaan ikääntyneiden sähköisen asioinnin taitoja. Lisäksi hankkeella pyritään vahvistamaan uusien innovaatioiden kehittämistä, käyttöä ja koulutusta sosiaali- ja terveysalalla.

Projektin aikana kehitettäviä ohjelmia, laitteistoja sekä sisältöjä testataan pilottiryhmän avulla. Pilottiryhmä koostuu kotona asuvista, palvelutaloissa asuvista yksittäisistä vanhuksista sekä neljästä asumispalveluyksiköstä, jossa Aktivointi-TV sijoitetaan yhteisiin ryhmätiloihin.

Projektin avulla saadaan uudenlaista tietoa avoimeen lähdekoodiin perustuvista interaktiivisen keskustelu- ja toimintaympäristön mahdollisuuksista, samalla kuin vahvistetaan ja tuetaan ikääntyvien kotona asumista.

Organisation: Vaasan kaupunki/Sosiaali- ja terveysvirasto (koordinaattori), Vaasan ammattikorkeakoulu, Yrkeshögskolan Novia
Funding: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Pohjanmaan liitto
Overall Budget: 275 228 eur

Contact Information:

Categories: health care and social services

vipuvoimaa.bmp EU.bmp pohjanmaan liitto.bmp

Back to the archive.