Research, Development and Innovation

Akkuhanke

Wednesday 01. November 2017 - Tuesday 31. December 2019

Akkuteknologian resurssitehokkaan suunnittelun, akkusovellusten ja kiertotalouden opintokokonaisuuden järjestäminen (Akkuhanke) on Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran rahoittama kokonaisuus ”Kiertotalousopetusta kaikille koulutusasteille” hankeryppäässä.

Akkuhankkeessa ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijoille kehitetään opintokokonaisuus, jonka avulla opiskelijat oppivat suunnittelemaan akkuteknologiaa ja -sovelluksia resurssitehokkaasti kiertotalouden hengessä. Opintoihin liittyvissä harjoituksissa ratkotaan todellisia työelämässä esiin tulleita haasteita. Opinnot antavat kattavasti tietoa akkujen kierrätysekosysteemeistä sekä kiertotalouden sisällyttämisestä akkukemiaan, akkujen valmistamiseen ja käyttöön.

Akkuhankkeessa suunnitellaan korkeakouluopiskelijoille suunnattu 35 opintopisteen kokonaisuus, joka koostuu yhteensä seitsemästä kurssista, joiden avulla opiskelijat oppivat suunnittelemaan akkuteknologiaa ja -sovelluksia kiertotalouden näkökulma huomioiden. Opinnot muodostavat valinnaisen ammattiainemoduulin, joka on jatkossa tarjolla hankkeessa mukana olleiden korkeakoulujen opiskelijoille sekä JOO-opiskelijoille. Kurssit julkaistaan myös verkossa avoimesti kaikkien saataville.

Kursseilla käy vierailevia luennoitsijoita teollisuudesta ja muista korkeakouluista. Harjoitustöinä opiskelijat ratkovat mahdollisimman paljon aitoja työelämäprojekteja. Kurssien suunnittelussa ja pilotoinnissa huomioidaan myös jo työelämässä olevien täydennyskoulutusmahdollisuudet ja
-tarpeet.

Organisation: Hanketta koordinoi VAMK. Mukana ovat myös Vaasan yliopisto, Yrkeshögskolan Novia sekä Oulun yliopisto ja sen yliopistokeskus Chydenius Kokkolassa.
Funding: Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra
Overall Budget: 181.000 €

Contact Information:

Lisätietoja:

projektipäällikkö Jorma Tuominen, puh. 020 7663 433, s-posti: etunimi.sukunimi@vamk.fi

Categories: education

VAMK Vaasan yliopisto Novia Oulun yliopisto Sitra

Back to the archive.