Research, Development and Innovation

Agentti

Monday 01. August 2005 - Saturday 30. June 2007

Projektin tavoitteena on parantaa Pohjanmaan vetovoimaisuutta tukemalla eri palvelualojen, kuten hotelli-, ravintola- ja matkailualan sekä hoiva-alayritysten jatkuvaa toiminnan kehittämistä. Tätä kehittämistä tuetaan luomalla interaktiivinen resurssipankki, missä Vaasan ammattikorkeakoulu ja erilaiset mikro- ja pk-yritykset ovat mukana myyjinä ja palvelujen ostajina.

Organisation: Vaasan ammattikorkeakoulu, liiketalous ja matkailu.
Funding: EAKR, Länsi-Suomen lääninhallitus.
Overall Budget: 54 320 eur.

Contact Information:

Projektikoordinaattori Camilla Stenbäck, puh. 0207 663 422, s-posti camilla.stenback@puv.fi

Categories: tourism

Back to the archive.