Research, Development and Innovation

3DCenter

Wednesday 01. November 2017 - Tuesday 30. April 2019

3DCenter-hankkeen (Tulevaisuuden digitaalisen tuotannon ja 3D-valmistuksen osaamiskeskittymän valmistelu) tavoitteena on valmistella alueellista tulevaisuuden digitaalisen tuotannon ja 3D-valmistuksen osaamiskeskittymää. Siitä tullaan muodostamaan yritysten, korkeakoulujen ja kehittäjäorganisaatioiden yhteinen TKI-alusta ja sen toiminnan pidemmän aikavälin tavoitteena on perustaa EnergyVaasa 3DCenter.

Hankkeen tuloksena saadaan:
1) Tulevaisuuden digitaalisen tuotannon ja 3D-valmistuksen osaamiskeskittymän toimintamalli ja toimintasuunnitelma
2) Osaamistarvekartoitus ja koulutussuunnitelma
3) Tutkimuksen ja kehityksen tiekartta vuosille 2019 - 2025
4) Jatkokehityssuunnitelma, jolla vähintään tämän hankkeen keskeiset toimijat voivat hakea osaamiskeskittymän toimintaan ja kehittämiseen rahoitusta

 

Organisation: Hanketta koordinoi teknologiakeskus Merinova, Vaasan AMK on mukana osatoteuttajana.
Funding: Hankkeen päärahoitus tulee Euroopan aluekehitysrahastosta EAKR (Pohjanmaan liitto), lisäksi mukana ovat Vaasan kaupunki, Mustasaaren kunta, VASEK, Wärtsilä, ABB ja liuta pk-yrityksiä
Overall Budget: 251.593 €

Contact Information:

Lisätietoja antaa VAMKin hankevastaava Mika Billing, puh. 0207 663 312 (etunimi.sukunimi@vamk.fi)

Categories: other

VAMK Merinova Pohjanmaan liitto EAKR vipuvoimaa Vaasan kaupunki VASEK Mustasaari

Back to the archive.