Research, Development and Innovation

3d-tehdassimulointi

Sunday 01. November 1998 - Saturday 30. September 2000

Nykyisen layoutin kehittäminen ja uusintavestointien analysointi. Erilaisten layout-vaihtoehtojen testaus ja analysointi, materiaalivirta-analyysit 3D-simuloimalla. Simulointia käytetään päätöksenteon apuvälineenä; liike ja visuaalisuus auttavat ymmärtämään suunniteltua kokonaisuutta. Käytössä on Igrip ja Quest -ohjelmat. Tehdassimulointiosaamisen ja etäohjelmoinnin kehittäminen.

Organisation: Vaasan ammattikorkeakoulu (yhteistyökumppani), Technobothnia (koordinaattori)
Funding: SME; TE-keskus, yritykset.
Overall Budget: 201 825 €.

Categories: simulation

Back to the archive.