Projects

AM-Akatemia

Saturday 01. May 2021 - Saturday 31. December 2022

Hankkeen päätavoitteena on luoda perustettavalle AM-Akatemialle toimintamalli, jonka keskiössä ovat opiskelijat ja heitä ohjaavat ammattikorkeakoulun opettajat sekä alueen yritysten tuoteasiantuntijat. Alustavassa toimintamallissa alueen yrityksien tuoteideat ohjataan ja syötetään AM-Akatemiaan opiskelijoiden jatkokehitettäviksi, suunnittelusta 3D-tulostukseen ja jopa testaukseen saakka.

Hankkeen tavoitteena on myös kartoittaa ja haastaa mukaan alueen 3D-toimintaan valmistavan teollisuuden lisäksi sellaisia Pohjanmaalla toimivia yrityksiä, joissa ei vielä hyödynnetä 3D-valmistusta/-tulostusta, mutta edellytyksiä on nähtävissä. Lisäksi selvitetään kuparin ja komposiitin käyttöä valmistuksessa sekä tulostetaan niistä protoja oppimis- ja kokeilutarkoituksessa.

Tavoitteena hankkeen päättyessä on, että AM-Akatemian toiminta tukee ja täydentää sekä EnergyVaasa 3D-Center -osaamiskeskuksen (Vaasan Palosaarella Technobothnialla) että Wärtsilän AM-Campus toimintaa (käynnistyy Vaskiluodossa Smart Techology Hubin valmistumisen myötä) siten, että se on tarkoituksenmukaista ja tarpeellista tuottaen toiminnallaan lisäarvoa alueen yrityksille sekä vahvistaa Vaasan seudun elinvoimaisuutta ja 3D-statusta

Organisation: Vaasan ammattikorkeakoulu, tekniikan yksikkö
Funding: EAKR
Overall Budget: 224 240 €

Contact Information:

Projektipäällikkö:

Sami Elomaa

puh: +358 207 663 371

s-posti: etunimi.sukunimi@vamk.fi

Categories: energy

EU_EAKR-lippulogo 14-20.png Pohjanmaan liitto 4-värinen.jpg VAMK-tunnus 4-väri.jpg VASEK väri ilman tekstiä.jpg

Back