Research, Development and Innovation

Mitä, miten, kenelle?

Yhteistyösopimus 2.3.2011

Vaasan yliopisto ja Vaasan ammattikorkeakoulu toimivat tiiviissä yhteistyössä koulutus-, tutkimus-, ja kehittämispalveluiden alalla. Yhteistyö konkretisoituu 2.3.2011 allekirjoitettuun yhteistyösopimukseen, jonka tarkoituksena on kehittää yhdessä korkeakoulujen ulkoista palveluntarjontaa. Yhteistyösopimus on luonnollinen jatko nykyiselle Vaasan yliopiston ja Vaasan ammattikorkeakoulun yhteistyölle. Yhteistyö organisoidaan Vaasan yliopiston Levón-instituutin kautta, mikä tarkoittaa yhteisten hankkeiden ja resurssien lisäksi yhteistyötä palvelujen markkinoinnissa.

Vaasan yliopisto on osoittanut yhteistyöhön käytettäväksi koko Levón-instituutin henkilökunnan. Keväällä 2011 Levónin tiloihin siirtyy työskentelemään ammattikorkeakoulun henkilöstöstä neljä hankekoordinaattoria, avoimen korkeakoulun koordinaattori. Lisäksi yhteistyöhön osallistuvat TKI-johtaja ja yrityspalveluinsinööri. Kummankin osapuolen henkilöstö jatkaa nykyisen organisaationsa työntekijöinä. "Yhden luukun periaatteella" toimivalla poikkitieteellisellä yhteistyöllä taataan tutkimuksen, koulutuksen ja kehittämisen tiiviimpi yhdistäminen hankkeissa.

Osaamista yli korkeakoulurajojen

Yhteisiä voimavaroja on jo hyödynnetty mm. energian ja ympäristön alalla. Yhteistyönä on järjestetty myös työvoimapoliittista koulutusta. Palveluntarjontaa kehitetään erityisesti liiketoimintaosaamisen (johtaminen ja kasvuyrittäjyys), energiaosaamisen (hajautetut energiajärjestelmät, energiaketjun hallinta, energiatekniikka) sekä hyvinvointiosaamisen osaamisalueilla.

Asiakkaille tarjottavat kokonaisratkaisut voidaan muodostaa yli oppilaitosrajojen ulottuvasta asiantuntijaosaamisesta esimerkiksi seuraavasti:

liiketoiminta - tekniikka
liiketoiminta - hyvinvointipalvelut
tekniikka - energia
liiketoiminta - energia

Suunnitelmallisesti toteutettu yhteistoiminnan laajentaminen luo kannustavan ympäristön kannattavuuden ja tuottavuuden kasvattamiselle, mikä näkyy aikuis- ja täydennyskoulutuksen, palvelututkimuksen sekä organisaatioiden ja alueiden kehittämishankkeiden tuotteistamisessa, markkinoinnissa ja johtamisessa.

Asiantuntemusta työelämän käyttöön

Alueen yrityksille ja julkisorganisaatioille suunnattu työelämää palveleva toiminta tukee alueellista kilpailukykyä. Osaamisen kokoamisella yhteiseen palvelupisteeseen voidaan edistää entistä paremmin alueen työelämän kilpailukykyä ja vastata joustavasti sen kehittyneisiin osaamistarpeisiin. Toimijoiden asiantuntemus täydentää toisiaan ja edistää myös uutta osaamista tehostuneena tiedonvaihtona ja vuorovaikutuksena.

Kansainvälisten yhteyksien vahvistaminen

Valmiudet osallistua laajoihin kansallisiin tai kansainvälisiin hankkeisiin lisääntyvät. Yhteistyö tehostaa palveluita ja mahdollistaa niiden selkeämmän tuotteistamisen, markkinoinnin ja näkyvyyden kasvattamisen.

Avoimen korkeakouluopetuksen yhteistyö

Avoimen korkeakouluopetuksen alalla yhteistyö näkyy 2010 käynnistetyn Vaasan ammattikorkeakoulun avoimen ammattikorkeakoulun sekä Vaasan yliopiston avoimen yliopiston yhteisiä opintoja esittelevän Edubothnia -portaalin (www.edubothnia.fi) muodossa.

Edubothniassa on huomioitu työelämän tarpeet ja opinnot onkin suunnattu erityisesti sellaisille henkilöille, joilta työelämän nopea kehittyminen edellyttää jatkuvaa uuden oppimista. Aikuiskoulutuksen yhteistyöllä vastataan niin työelämän kuin elinikäisen oppimisen tarpeisiin.