Research, Development and Innovation

VAMK ja Vaasan yliopisto tiivistävät yhteistyötä työelämäpalveluissa

Vaasan ammattikorkeakoulu ja Vaasan yliopisto sopivat 2.3.2011 yhteistyöstä aikuis- ja täydennyskoulutuksen tuottamisessa, palvelututkimuk­sessa sekä organisaatioiden ja alueiden kehittämishankkeiden tuotteistamisessa, markkinoinnissa ja johtamisessa.

Palvelutarjonnan painopisteet ovat erityisesti liiketoiminnan, energian ja hyvinvoinnin osaamisalueilla. Myös viime syksynä käynnistettyä avoimen korkeakouluopetuksen yhteistyötä tullaan jatkamaan.

Osaamisen kokoamisella yhteiseen palvelupisteeseen voidaan edistää entistä paremmin alueen työelämän kilpailukykyä ja vastata joustavasti sen kehittyneisiin osaamistarpeisiin. Toimijoiden asiantuntemus täydentää toisiaan ja edistää myös uutta osaamista tehostuneena tiedonvaihtona ja vuorovaikutuksena.

Yhteistyö tehostaa palveluita ja mahdollistaa niiden selkeämmän tuotteistamisen, markkinoinnin ja näkyvyyden kasvattamisen. Niin ikään valmiudet osallistua laajoihin kansallisiin tai kansainvälisiin hankkeisiin lisääntyvät. Aikuiskoulutuksen yhteistyöllä vastataan niin työelämän kuin elinikäisen oppimisen tarpeisiin.