Research, Development and Innovation

Verotus

Ulkomaalaiset harjoittelijat maksavat veroa Suomessa tekemästään työstä. Enintään puoli vuotta Suomessa oleskelevia verotetaan rajoitetusti, kun taas pidemmäksi aikaa jäävät kuuluvat normaalin verotuksen piiriin. Vaasan ammattikorkeakoulun työharjoittelun kesto on enintään viisi (5)kuukautta ja se jakautuu perus- ja ammattiharjoitteluun. Työnantaja huolehtii myös tavanomaisista sosiaali- ja eläkevakuutusmaksuista sekä tapaturmavakuutuksesta, jos kyseessä on palkallinen harjoittelu.

Työ alle 6 kuukautta Suomessa

Harjoittelija, jonka harjoittelu kestää siis alle kuusi kuukautta Suomessa, saa ansaita 510 euroa kuukaudessa verovapaana: sen ylittävältä osalta maksetaan 35 % lähdeveroa. Eli jos opiskelija ansaitsee kuukaudessa bruttona 1000€. Tästä bruttosummasta voidaan vähentää 510€. 1000€-510€=490€. 490 eurosta otetaan tämä 35 prosentin lähdevero. Tällöin siis ulkomaalainen harjoittelija saa tienata 510 euroa ilman lähdeveroa ja sen ylittävältä osalta maksetaan 35 prosenttia lähdeveroa. Opiskelija hankkii itse verokortin verotoimistosta. Alla olevasta linkistä löytyy lisätietoa ulkomaalaisen verotuksesta sekä tosite rajoitetusti verovelvolliselle.

Ulkomaiset opiskelijat ja harjoittelijat: Tiedote työnantajalle

Työ yli 6 kuukautta Suomessa

Suomessa puolta vuotta pidempään työtä tekeviä ulkomaalaisia verotetaan kuten vakituisesti maassa asuvia. Työntekijä hakee verotoimistosta verokortin ennakonpidätystä varten. Suomi on solminut useiden maiden kanssa kahdenvälisiä verotussopimuksia, jotka alentavat harjoittelijoiden verotusta. Katso lisää aiheesta yllä ja alla olevista linkeistä.

Ulkomaalaisen verotus