Research, Development and Innovation

Työnantajan vastuut ja velvollisuudet

  • Harjoittelija saa työhönsä ohjausta ja työstään palautetta harjoittelun ohjaajalta sekä muiltakin työyhteisön jäseniltä koko harjoitte­lujakson ajan.
  • Työnantaja vastaa harjoittelijan perehdyttämisestä. Harjoittelijalle on tehtävä selväksi, kuka on hänen työnsä ohjaaja ja kenen puoleen hän voi kääntyä kysymyksineen.
  • Työnantaja antaa harjoittelijalle työ/harjoittelijatodistuksen, johon on merkitty harjoitteluaika sekä kuvattu työtehtävät tarkasti.
  • Työantaja arvioi opiskelijan työsuorituksia ja työn tuloksia.

Harjoittelijan vastuut ja velvollisuudet

  • Harjoittelijan tulee suorittaa annetut työtehtävät mahdollisimman hyvin ja huolellisesti.
  • Harjoittelijan tulee pyytää apua, kun työtehtävissä ilmenee epäselvyyksiä.
  • Harjoittelija sitoutuu työyhteisön sääntöihin.