Research, Development and Innovation

Vakuutus

Opiskelijoiden osalta lakisääteinen tapaturmavakuutus on voimassa opetussuunnitelman mukaisen käytännön työharjoittelun aikana sekä siirryttäessä välittömästi oppilaitoksesta tai asunnolta koulutuksen järjestäjän osoittamaan työharjoittelupaikkaan oppilaitoksen ulkopuolelle ja takaisin. Vakuutus on voimassa sopimuksen solmimishetkellä määriteltyjen ehtojen mukaisesti.

Jos opiskelija saa harjoitteluajalta palkkaa, on kyseessä työsuhde ja hän kuuluu työnantajan lakisääteisen työtapaturmavakuutuksen piiriin. Tällöin ulkomainen harjoittelija on työaikana kotimaisen työntekijän tapaan työnantajan vakuuttama. Lisäksi häntä neuvotaan ottamaan vapaa-ajan sairaus- ja tapaturmavakuutus. Normaalisti harjoittelijat ottavat itse vakuutukset kotimaassaan.

Sairastapaukset

Sairastunutta harjoittelijaa koskevat samat säädökset kuin suomalaisia työntekijöitä. Jos harjoittelija sairastuu ja työsuhde on alle 1 kuukauden pituinen, työnantaja ei ole velvollinen maksamaan sairausajalta palkkaa. Jos työsuhde on jatkunut yli kuukauden, työnantaja maksaa palkan seitsemältä sairauspäivältä.

Viimeistään silloin kun harjoittelija sairastuu tai joutuu onnettomuuteen, saattaa käydä ilmi, että hänellä ei olekaan vakuutusta. Vakuutuksen puuttuminen tulee harjoittelijalle kalliiksi, varsinkin jos hän ei ole EU-maan kansalainen. EU-maan kansalainen saa sairaalahoidon samaan hintaan kuin suomalaiset, kunhan hänellä on mukanaan lomake E-111, jonka hän saa omasta maastaan Kelaa vastaavasta sosiaalivakuutustoimistosta.