Research, Development and Innovation

Työsopimus ja palkka

Työnantaja ja opiskelija voivat tehdä joko määräaikaisen työsopimuksen, jolloin osapuolten oikeudet ja velvollisuudet määritellään työsopimuksessa (palvelussuhteen kesto, palkkaus, työajat, lisät, lomat jne.) tai he voivat tehdä harjoittelusopimuksen, eivätkä työsopimusta. Tällöin opiskelija noudattaa työpaikan yleisiä sääntöjä ja sovittuja työaikoja.

Ulkomaalaisia ja suomalaisia työntekijöitä koskevat samat työehdot ja työturvallisvaatimukset. Työnantajan on annettava kaikille työntekijöille riittävä opetus ja ohjaus tehtäviinsä. Työharjoittelijalle tulee selittää sopimuksessa olevat asiat ja mitä ne tarkoittavat.

Ulkomaisella harjoittelijalla on samat oikeudet kuin suomalaisella harjoittelijalla, esimerkiksi oikeus kahteen lomapäivään työskentelykuukautta kohden. Mahdollisista ylityötunneista maksetaan palkkaa tai annetaan ylityövapaata.

Työ- ja oleskelulupa

Ammattikorkeakoulun ulkomaalaiset tutkinto-opiskelijat, jotka tulevat yritykseenne harjoittelemaan eivät tarvitse työlupaa, koska harjoittelu on sisällytetty heidän tutkintoonsa. Opiskelijoiden oleskelulupaan sisältyy työlupa.

Muun kuin Suomessa opiskelevan ulkomaalaisen työntekijän lupa-asioista löydät tietoa alla olevasta linkistä.

Ulkomaalaisen työntekijän luvat ja rekisteröinnit