Alumni

Opiskelutapa ja opetussuunnitelma

Katso liiketoimintaosaamisen opetussuunnitelma tästä ja opintojaksokuvaukset tästä (pdf).

Ensimmäisen vuoden opinnot ovat VAMKin ja Centria-ammattikorkeakoulun opiskelijoille yhteisiä. Toisen vuoden opinnot sisältävät yhden yhteisen opintojakson sekä suuntautumisvaihtoehtojen opinnot. Opiskelu sisältää analyysejä työpaikan kehittämiskohteista sekä ryhmätöitä ja kirjallisuusesseitä, joista saadaan sekä teoreettista että empiiristä ainesta oman asiantuntijuuden kehittämiseen.

Viimeinen vuosi on varattu opinnäytteen tekemistä varten. Opinnäyte on oman työyhteisön kehittämistehtävä, ja palvelee siten suoraan työelämää.