Alumni

Opiskelijat kertovat

”Uusia näkökulmia mahtavassa porukassa!”

Hanna Yli-Yrjänäinen halusi saada uusia näkökulmia omaan työhönsä sekä työskentelyorganisaatioon.

Miksi VAMKiin? VAMK oli tuttu opinahjo aiemmista tradenomiopinnoista ja sijaitsi sopivasti kotipaikkakunnallani. Opintoja oli myös Seinäjoella ja Kokkolassa, ja tämä teki opinnoista mielestäni vaihtelevia. Matkat kimppakyydillä yhdessä opiskelijakavereiden kanssa olivat antoisia ja edistivät tiimihenkeä.

Mitä mieltä opinnoista? Olen oppinut katsomaan asioita laajemmasta näkökulmasta koko yrityksen ja organisaation tasolla. Erityisesti opinnoissa painottui strateginen johtaminen. Opintojaksojen asiat nivoutuivat hyvin toisiinsa ja opiskelu oli antoisampaa kuin alemmassa tutkinnossa. Tähän vaikutti varmasti se, että itsellä oli jo työkokemusta ja myös opiskelijakollegat olivat jo työelämässä. Tällöin kaikilla oli enemmän annettavaa toisilleen. Erityisen hyödyllistä oli se, että lähes kaikki opintojaksoilla tehdyt kurssityöt sovellettiin omaan työpaikkaan. Tällöin teoriassa läpikäydyt asiat saivat ikään kuin lihaa luiden ympärille.

Mieluisin muisto opintojen varrelta? Meitä oli aivan mahtava opiskelijaporukka. Erityisesti yhteiset huumorintäytteiset ja välillä myös asiapitoiset automatkat toisille opiskelupaikkakunnille saivat hyvälle mielelle heti lauantaiaamuna.

Työn, opiskelun ja arjen yhdistäminen? Se onnistui yllättävän hyvin! Opiskelu toi mukavaa vastapainoa työelämään.

Mitä hyötyä ylemmästä AMK-tutkinnosta? Tällä hetkellä olen kotona pienen lapsen kanssa, mutta tulevaisuudensuunnitelmissani on mahdollisesti perustaa oma yritys.

"Tukea työelämän haasteisiin"

ABB:llä työskentelevä Anu Perkkiö toimii esimiehenä asiakaspalvelutiimissä. Työhön kuuluu myös toiminnanohjausjärjestelmän sekä myynnin prosessien ja työkalujen kehittämistä.

"Kansainvälisestikin kilpailukykyisempi"

Maria Myllymäki, 36, Vaasasta työskentelee Scott Safety Oy:ssä Operations Planning Manager -nimikkeellä. Hän vastaa yrityksen tuotannonsuunnittelusta ja ostoista.

"Liiketalouden jatko-opinnoilla etumatkaa työmarkkinoilla"

Merina Appel, 30, Vaasasta opiskelee liiketalouden ylempää amk-tutkintoa ja työskentelee opintojen rinnalla perintään ja luotonhallintaan liittyvissä tehtävissä Wärtsilässä. Juuri nyt Merina työskentelee Wärtsilän verkostokonttorissa Senegalissa, Länsi-Afrikassa.

"Opiskelukavereilta uutta näkökulmaa omaan työhön"

Timo Toivonen, 38, Vaasasta opiskelee yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelmassa ja työskentelee Vaasan merivartioalueen päällikkönä.